Obszary praktyk

Dowiedz się kim jesteśmy i w czym specjalizuje się każdy z nas. Razem tworzymy doskonałą mieszankę umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

Spółki i restrukturyzacje

Prowadzenie własnego biznesu, to wielkie wyzwanie i pasmo kolejnych niespodzianek. Dlatego pomożemy Ci dobrać najlepszą formę prawną działalności, tak aby zoptymalizować jej koszty, a jednocześnie zabezpieczyć ją przed zawirowaniami na rynku i nierzetelnością kontrahentów. Przygotujemy umowę lub statut spółki handlowej albo umowę ze wspólnikami oraz pomożemy w ich rejestracji. Jeżeli już działasz na rynku to przygotujemy uchwały, regulaminy, protokoły zgromadzeń, zmiany umowy i statutu oraz inne akty wewnętrzne. Doradzimy także w procesie połączenia, podziału lub przekształcania formy działalności oraz wspomożemy w negocjacjach z potencjalnymi inwestorami, a jeśli zdecydujesz się zakończyć działalność, pomożemy w jej rozwiązaniu i likwidacji. Doradzamy również przy transakcjach zbycia lub nabycia udziałów albo akcji, oraz przedsiębiorstwa i jego zorganizowanych części. Prowadzimy też spory pomiędzy wspólnikami lub członkami organów spółki.

Upadłości

Działalność gospodarcza oznacza niekiedy konieczność sprostania problemom finansowym. W razie potrzeby przygotujmy dla Ciebie kompleksowy plan restrukturyzacji zagrożonego przedsiębiorstwa, dopasowany do jego profilu i rynku, na którym działa. Poprowadzimy rozmowy z syndykiem, zarządcą oraz wierzycielami, w tym z bankami i leasingodawcami. Jeżeli będzie to konieczne, przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości i przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie, reprezentując przed sądem upadłościowym. Pomagamy również w sprawach upadłości konsumenckiej, więc jeśli zdecydujesz się na jej ogłoszenie, będziemy Ci towarzyszyli przez całe postępowanie, tak abyś mógł osiągnąć jego najważniejszy cel, jakim jest umorzenie długów.

Rozwiązywanie sporów

Nierzetelni kontrahenci potrafią doprowadzić do upadku nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo. Dlatego wesprzemy Cię w sporach gospodarczych i pracowniczych, w tym wynikających z niewykonania umów, czynów nieuczciwej konkurencji i naruszeń praw własności intelektualnej. Oferujemy reprezentację zarówno na etapie przedsądowym, uczestnicząc w mediacjach oraz monitorując płatności i wspomagając proces windykacji, jak i przed sądami powszechnymi obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Gdy będzie to konieczne, będziemy dochodzić Twoich praw także przed sądami pozostałych państw Unii Europejskiej, jak i przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą. Pomagamy też w postępowaniach egzekucyjnych, zarówno tych prowadzonych na rzecz klienta, pośrednicząc w kontaktach z komornikiem, jak i tych przeciwko niemu, gdzie przeciwdziałamy egzekucji.

Sprawy administracyjne i podatkowe

Zarządzanie przedsiębiorstwem to nie tylko kontakty z kontrahentami, ale też niezliczone pozwolenia, koncesje i decyzje administracyjne, a czasem konieczność walki z machiną urzędniczą. Nieodłącznym elementem każdej działalności są także podatki. Dlatego pomagamy w kontaktach z urzędami i organami podatkowymi oraz doradzamy na każdym ich etapie, tak aby nie stanowiły bariery dla rozwoju przedsiębiorstwa. W razie potrzeby przygotujemy wnioski o wydanie niezbędnych decyzji oraz pomożemy skompletować potrzebne do tego dokumenty. Zapewnimy Ci także spokój i bezpieczeństwo prowadzonej działalności, występując o wydanie interpretacji podatkowych, oraz reprezentując w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, a jeśli w którymś z nich zapadnie niekorzystne rozstrzygnięcie, będziemy walczyć o Twoje prawa przed sądem.

Transakcje handlowe i umowy

Najlepszym sposobem zabezpieczenia się przed wieloletnimi, kosztownymi sporami sądowymi są dobrze przygotowane umowy. Dlatego zapewnimy pomoc w doborze modelu transakcji, który będzie optymalny zarówno z perspektywy zabezpieczenia Twoich interesów, jak i potencjalnych skutków podatkowych. Przygotujemy, przeanalizujemy i poprawimy dowolne umowy cywilnoprawne, zarówno jedne z tych kodeksowych – jak umowa najmu, zlecenia, o dzieło, czy o roboty budowlane – jak i tych nienazwanych – jak dystrybucji, licencji, faktoringu czy forfaitingu. Doradzimy też w wyborze metody zabezpieczenia wykonania umowy i wynikających z niej wierzytelności, a także wesprzemy Cię w negocjacjach z kontrahentami.

Zarządzanie zgodnością (Compiliance)

W gąszczu nieustannie zmienianych przepisów łatwo się pogubić, często narażając na surowe kary, abyś tego uniknął oferujemy audyt i monitorowanie zgodności z prawem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wdrożenie rozwiązań, które pozwolą zminimalizować ryzyko prawne prowadzonej działalności. Zweryfikujemy między innymi umowy o pracę oraz regulaminy pracy i wynagradzania; zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa; legalności znaków towarowych i innych utworów; zasady przetwarzania danych osobowych i dopełnienie obowiązków ich administratora; zastosowane środki bezpieczeństwa finansowego oraz wykonanie obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; legalności stosowanych regulaminów i wzorców umownych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie konkurencji i prawach konsumentów. W ramach naszych usług zarówno zidentyfikujemy i zminimalizujemy już istniejące ryzyka, jak i będziemy monitorowali zmiany zachodzące w obowiązujących przepisach, tak abyś mógł przygotować się na nie z wyprzedzeniem.

Zawsze po twojej stronie.

Napisz do nas