Obszary praktyk

Dowiedz się kim jesteśmy i w czym specjalizuje się każdy z nas. Razem tworzymy doskonałą mieszankę umiejętności, wiedzy i doświadczenia.

Procesy sądowe i arbitraż

W otoczeniu pełnym konkurencji konflikt jest czasem nieunikniony. Dlatego pomożemy Ci w sporach gospodarczych, pracowniczych i odszkodowawczych, w tym wynikających z niewykonania umów, czynów niedozwolonych lub naruszeń praw własności intelektualnej.

Nie selekcjonujemy spraw i nie ma dla nas sporów zbyt trudnych albo niewygodnych. Pomożemy Ci zebrać dowody, przeanalizujemy je i przygotujemy strategię dającą największe szanse na zwycięstwo, a następnie będziemy dochodzić Twoich racji przed sądami powszechnymi obu instancji oraz przed Sądem Najwyższym, niezależnie od tego, czy będziesz powodem, czy pozwanym.

W razie potrzeby, będziemy Cię reprezentowali także przed sądami pozostałych państw Unii Europejskiej, jak i przed sądami arbitrażowymi w Polsce i za granicą.

Windykacja

Nierzetelni kontrahenci potrafią doprowadzić do upadku nawet najlepiej zarządzane przedsiębiorstwo. Dlatego, abyś oczekiwał na należną płatność jak najkrócej, oferujemy monitorowanie i windykację należności handlowych.

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności zarówno na drodze polubownej, poprzez działania mające skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia, jak i na drodze sądowej, reprezentując wierzycieli przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Możemy pomóc Ci także w postępowaniu egzekucyjnym, pośrednicząc w kontaktach z komornikiem i wspierając proces zbierania informacji o majątku i dochodach dłużnika, a w razie takiej potrzeby prowadząc postępowania o uznanie czynności dłużnika za bezskuteczne, o ogłoszenie jego upadłości lub o orzeczenie wobec niego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i pełnienia funkcji w organach spółek handlowych. Prowadzimy również windykację wierzytelności trudnych.

Mediacje i negocjacje

Nie każdy spór musi skończyć się pozwem i postępowaniem sądowym. Coraz popularniejszą metodą rozwiązywania sporów są mediacje i negocjacje, w wyniku których strony mogą wspólnie znaleźć rozwiązanie powstałego między nimi problemu, bez konieczności poddawania go pod rozstrzygnięcie sądu.

Wiemy, że postępowanie sądowe może być długotrwałe, a wydane rozstrzygnięcie satysfakcjonujące tylko dla jednej ze stron. Polubowne formy rozwiązywania sporów, to również oszczędność Twojego czasu i pieniędzy. Dlatego wesprzemy Cię w negocjacjach z Twoimi kontrahentami, a także będziemy uczestniczyć w procesie mediacji, w którym będziemy dążyć do wypracowania jak najkorzystniejszej ugody.

Upadłości

Prowadzenie działalności wiąże się niekiedy z koniecznością sprostania problemom finansowym. W razie potrzeby przygotujmy kompleksowy plan ratowania Twojego przedsiębiorstwa, dopasowany do jego profilu i rynku, na którym działa. Poprowadzimy rozmowy z syndykiem, zarządcą oraz wierzycielami, w tym z bankami i leasingodawcami. Jeżeli będzie to konieczne, przygotujemy wniosek o ogłoszenie upadłości i przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie, reprezentując przed sądem upadłościowym.

Pomagamy również w sprawach upadłości konsumenckiej, więc jeśli zdecydujesz się na jej ogłoszenie, będziemy Ci towarzyszyli przez całe postępowanie, tak abyś mógł osiągnąć jego najważniejszy cel, jakim jest umorzenie długów.

Restrukturyzacje i spółki

Założenie i prowadzenie własnego biznesu, to wielkie wyzwanie i pasmo kolejnych niespodzianek. Dlatego pomożemy Ci dobrać najlepszą formę prawną prowadzonej działalności, tak aby zabezpieczyć ją przed zawirowaniami na rynku i nierzetelnością kontrahentów. Przygotujemy umowę lub statut spółki handlowej albo umowę ze wspólnikami oraz pomożemy w ich rejestracji.

Jeżeli już działasz, to przygotujemy uchwały, regulaminy, protokoły zgromadzeń, zmiany umowy i statutu oraz inne akty wewnętrzne, a jeśli zdecydujesz się zakończyć działalność, pomożemy w jej rozwiązaniu i likwidacji. Doradzimy również przy transakcjach zbycia lub nabycia udziałów albo akcji, oraz przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części.

Natomiast jeśli Twoje przedsiębiorstwo dotkną kłopoty z płynnością finansową, to dzięki współpracy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym opracujemy dla niego najlepszą drogę do wyjścia z kryzysu i przeprowadzimy je przez całe postępowanie restrukturyzacyjne. Opracujemy dostosowany do Twoich potrzeb plan naprawczy przedsiębiorstwa i skutecznie go wdrożymy, wspólnie z nadzorcą układu, nadzorcą sądowym lub zarządcą. Zredukujemy Twoje zobowiązania oraz wynegocjujemy korzystny układ z wierzycielami, w tym bankami, zapewniając Ci możliwość komfortowej spłaty pozostałej części długu przy zachowaniu Twojej, często wypracowywanej latami, wiarygodności wobec kontrahentów oraz instytucji finansowych.

Transakcje handlowe i umowy

Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się przed sporami sądowymi są dobrze przygotowane umowy. Dlatego zapewnimy pomoc w doborze modelu transakcji, który najlepiej zabezpieczy Twoje interesy.

Przygotujemy, przeanalizujemy i poprawimy dowolne umowy cywilnoprawne, zarówno spośród z tych kodeksowych – jak umowa najmu, zlecenia, o dzieło, czy o roboty budowlane – jak i tych nienazwanych – jak dystrybucji, licencji, faktoringu czy forfaitingu.

Doradzimy też w wyborze metody zabezpieczenia wykonania umowy i wynikających z niej wierzytelności, a także wesprzemy Cię w negocjacjach z kontrahentami.

Zawsze po twojej stronie.

Napisz do nas